Kanottips - sjöar och åar

Traditionellt är det vatten för kanadensaren, men det är naturligtvis inget som hindrar att man paddlar kajak även här. Tänk bara på att det som brukar kallas kursstabilt på öppet vatten stavas s-v-å-r-s-t-y-r-d när man paddlar en liten å.

Under vårfloden går det att göra dagsturer på många små åar som annars är grunda och igenväxta. Utforskandet av dessa kan kanske vara ett lagom familjeäventyr! Som exempel kan nämnas Funboån från Funbo kyrka. Då kan du fortsätta ut i Fyrisån och sluta vid friluftsfrämjandets kanothus.
I närliggande landskap finns t.ex. Dalälven. I trakterna av Ockelbo, Gävle och Sandviken finns ett flertal kanotleder av olika svårighet. Kanotleder är märkta (L) i texten.

Uppland

Det finns tre kanotleder i Uppland. Fyrisån, Tämnarån och Kolarmoraån. Alla tre lederna är beskrivna i samma broschyr som du kan få i Sunnerstastugan och andra "turistställen". Den finns också som PDF-fil hos Upplandsstiftelsen.

Kanotleder:
Fyrisån (L)
Kolarmoraån (L)
Tämnarån (L)
Formarksåns vattensystem:
Finnsjön -Vikasjön
 
"Högvattenturer":
(Vikasjön -) Finnsjön - Johannisfors
Rastsjön - Flymyraån - Hammardammen - Harvikadammen
Olandsån Hökhuvud - Ledsundet
Jumkilsån

Andra landskap

Gästrikland
Testeboån (Ockelbo - Högbo) (L)
Testeboåns fortsättning efter Oslättfors

Västmanland
Nittälven (L)
Sverkestaån
Hedströmmen (Delvis L)

Dalarna
Ore Älv
Ogströmmen kan du läsa om i dagboken.
Hos Friluftsfrämjandet i Mora kan du läsa om dessa vatten:
Ogströmmen. Vanån norr om Tennänget. Vanån mellan Tennänget och Venjan. 

Hälsingland
Loån (L)
Gryckån (L)
Ljusnan

Lappland
Läs om en tur på Lainioälven i dagboken.

Kanotguiden Fler paddeltips från författaren till "Kanotguiden" och andra böcker. Här hittar du kortfattade beskrivningar på kanotleder i hela Sverige. Du kan också köpa böcker och utförliga beskrivningar.
Första sidan Programmet Vår förening Hyr kanot  
Friluftstipset Sunnerstastugan Dagboken Länkar Kontakta oss