Uppland

Kanotleder:

Fyrisån är i sitt nedre lopp mest ett enormt dike. Att övernatta bland åkrarna är kanske inte så roligt, men man kan göra trevliga dagsturer. Exempelvis Dannemorasjön-Vattholma eller Storvreta-Ulva Kvarn. Lämpliga familjeturer utan svårigheter. Den senare turen kan utsträckas till Uppsala utan alltför stor möda för goda paddlare. Ekeby Kvarn är en fin startplats. (L)


Kungsängslilja växte vid bärningen vid Vallsgärde


Startplats vid Ekeby kvarn

 Upplandsleden följer en del av ån

Runt omkring Kolarmoraån är det förvånansvärt mycket vildmark för att vara i jordbruksbygdernas Uppland. Dessutom är det inte så långt dit. Det finns ett vindskydd att övernatta i till vänster i början av Aspdalssjön. En fin tältplats finns på en udde längre ner i sjön. Spana efter en flat klipphäll på högra (södra) stranden. En lätt tur som passar alla.
Delsträckan Vällen - Aspdalssjön är en fin dagstur, idealisk för en familjetur med barn. En tvådagarstur avslutas lämpligen där väg 76 korsar ån. Det finns en dammlucka att lyfta förbi vid utloppet från Vällen. En låg bro och en dammlucka finns efter Bysjön. (L)

Läs mer i dagboken
Karta på Eniro

Kanotled Tämnarån är totalt 50 km lång och går genom nordupplands största slättbygd, Tierpsslätten. Trots att Tämnarådalen är mestadels flack och öppen rinner ån också genom skogsterräng. Gravfält med högar och stensättningar från järnåldern kantar sträckan och fyra järnbruk, Ullfors, Strömsberg, Västland och Karlholm, har en gång drivits av Tämnaråns vatten.
Leden är relativt lättpaddlad mellan sjön Tämnaren och Strömsberg medan sträckan Strömsberg - Karlholm är rik på forsar som kräver landtransporter. Sträckan Ubblixbo - Ullfors kan vid lågvatten ha nedsatt framkomlighet.
Information: 0293-18 000. www.tierp.se


Forsmarksåns vattensystem:

Finnsjön-Vikasjön tur och retur är en dagstur till Florarnas stora myrområde. Starta vid badplatsen på Finnsjöns östra strand. Motströmmen i Långån är inte särskilt stark. Är det högvatten går det att paddla en bit upp i Fälarån och kanske även upp till Andersbo Liss-sjön.

Här kan du läsa mer om Florarna:
Länstyrelsen eller
Ronny Fredrikssons webbsidor

För att se en karta över området kan du använda Lantmäteriets tjänst Kartsök. Skriv Lövstabruk i sökrutan och zooma sedan in till lämplig storlek.


"Högvattenturer":

För nedanstående turer gäller att vi, likt Orsa kompani, inte lovar något bestämt! Vårflod eller en urusel sommar med mycket regn torde vara förutsättningen för dessa turer. Det är som med skridskoisar - det gäller att passa på!

Formarksån (Vikasjön-) Finnsjön-Johannisfors

Se dagboken!

 

Rastsjön - Flymyraån - Hammardammen - Harvikadammen.

Uppdatering 2013-04-28


Visa större karta

Dagstur

Kolla flygbilderna för bästa färdväg. Starta vid bron över Flymyraån istället för att kämpa med vassen i Rastsjön

En trevlig tur som troligen bara är möjlig strax efter snösmältningen. Straxt före utloppet i Hammardammen finns två mindre broar. Under den ena finns en "fors" (nu med ett träd över!) och den andra måste man lyfta förbi. Följ vänsterkanten av Hammardammen annars blir det återvändsgränd i vassruggarna. Utloppet är vid en dammlucka på vänstra (västra) sidan. Efter ett kort lyft förbi följer en trevlig åsträcka genom skogen. Några få hinder i form av stockar i vattnet. Den lilla korta ån mellan Harvikadammens utlopp och Dannemorasjön är inte paddelbar men då är det bara ett par hundra meter kvar av turen. En kanotvagn kan användas. Vid målet finns en liten avtagsväg från 290:an där man kan köra in och parkera. Det står visserligen en skylt där som säger att det är förbjudet, men om ingen ser en så är det väl tillåtet? Vägen slutar vid en gammal timmerlastplats och inte vid någons hus.


"Forsen" i slutet av Flymyraån, nu blockerad av träd


Olandsån Hökhuvud - Ledsundet. Dagstur. Denna å ringlar en lång väg genom jordbruksbygderna, men just denna sträcka är mer "vild" med mer skog och mindre åker. Ån är visserligen rätt stor men växer igen på sommaren och bör därför paddlas på våren. Inga svårigheter mer än några stentrösklar där vattnet är grunt.
Start vid Hökhuvuds kyrka där det inte är några svårigheter att parkera. Vid Ledsundet finns givetvis den vanliga förbudsskylten där man kör ner till havet (Kallrigafjärden). Längs vägen finns en parkeringsplats ett par hundra meter NV bron. Man kan kanske fråga i något av husen om det går bra att parkera nere vid båtplatsen. Det är lite besvärligt att lyfta upp kanoterna vid bron.

För att se en karta över området kan du använda Lantmäteriets tjänst Kartsök. Skriv Hökhuvud i sökrutan och zooma sedan in till lämplig storlek.

 

Jumkilsån

En utomordentligt trevlig dagstur i ett levande kulturlandskap. Jumkilsån, som är ett biflöde till Fyrisån, har grävt sig en imponerande ravin i den uppländska leran. Bitvis tycker man sig paddla i en stor skogbevuxen dalgång. Lördagen före 2:a advent den varma och regniga hösten år 2000 fick vi för oss att paddla denna idylliska lilla å. Vi startade vid Jumkils kyrka och avslutade vid Broby. Detta tog drygt 3 timmar för "snabbpaddlare". Räkna med det dubbla för stressfri och njutningsfylld familjepaddling.

Det finns inga större svårigheter längs vägen. Några träd låg i vattnet och hade samlat på sig vass, kvistar och annan bråte. Ett par låga små gångbroar fick man lyfta förbi eller pressa sig under. Vissa passager är lite slingriga så lite vana att styra skadar inte. Vid Nyåkers kvarn finns det en damm man måste bära förbi men det är bara ungefär 30 meter. En mindre vägbro och ett hus (kvarnen?) på vänstra stranden är ett bra riktmärke. Är du inte så van att paddla bör du stanna i god tid innan så du inte riskerar att sugas över kanten. Det är egentligen ingen större fara men missar man landningen kan det bli lite onödig panik.

I Jumkil sätter man i kanoten nedströms bron. Där kan man stanna och lasta av. Sedan går det bra att parkera uppe vid kyrkan. Parkering vid Broby är inte lika enkel; det är smal väg och hus. Där ån korsar "Gysingevägen" (272:an) finns en jordgubbsodling eller något liknande där man kanske kan parkera om man lovar att köpa vad dom nu säljer för något! (Det var stängt och förbommat när vi var där.) På själva 272:an finns inga bra parkeringsplatser. Det blev sent innan vi kom iväg och dagarna är som bekant korta i december. Som "vårflodstur" och med lite mer morgontidig start kan man givetvis paddla ända ut i Fyrisån och då kan man parkera lite enklare vid Fyrishov (avgift) eller i industriområdena längs ån.

För att se en karta över området kan du använda Lantmäteriets tjänst Kartsök. Skriv Jumkil i sökrutan och zooma sedan in till lämplig storlek.

Åter till Kanadensarindex

Första sidan Programmet Vår förening Hyr kanot  
Friluftstipset Sunnerstastugan Dagboken Länkar Kontakta oss