Västmanland

Nittälven | Sverkestaån | Hedströmmen


 
 


Nittälven. (L) En av våra favoriter! Snarast en mindre å trots namnet. Det finns ingen bebyggelse längs älven. Ganska lätt och mycket trevlig "vildmarkspaddling" och väl värt resan dit. Om du tänker dig en helgpaddling är det lämpligt att åka på fredagskvällen. Som alltid måste man parkera minst en bil i varje ände. Lämplig plats för "målbilen" är vid Skäret vid norra spetsen av Ljusnaren. Alldeles öster om järnvägsbron går en mindre grusväg söderut. Ett stycke in, efter fabriken, finns en bra parkering. En annan möjlighet är att köra ner vägen längs västra sidan av Ljusnaren. Då behöver man inte paddla så långt över sjön.
Första natten kan man sova i vindskydden vid Uvbergsbron. Förutom de ordningställda rastplatserna finns ett mycket bra ställe efter Kolbron. En halv km efter bron kommer en fors, därefter en raksträcka på ett par hundra meter. Sedan en skarp vänsterkurva och där ligger en sandig udde med en utmärkt tältplats, som dessutom kommer vid lagom tidpunkt!
Efter Havsjömossen finns det en lada som kan användas för övernattning, men det är ganska långt dit. Se till att hålla vänster vid slutet av ån så du inte paddlar ut på Salbosjön. Nittälven kan vara svårframkomlig vid lågvatten. Det faller ofta träd över ån. Det kan vara bra att ha en såg i kanoten! Karta 11E NO och 11F NV.

Det finns bilder i dagboken
Nittälven och mycket annat hittar du hos Fritid T-län. Nya beskrivningar i PDF-format!

 
 
Sverkestaån är ett vatten med omväxlande strömmar och lugna partier. Vissa forssträckor kräver god paddelvana. Sträckan Nyhammar - Rockhammar är en lagom tvådagarstur. Välj vänstra fåran vid Storbo och bär förbi kraftverket. Karta: 11F SO.
 
 
Hedströmmen "ovanför kanotleden"
Malingsbo - Baggbron
. Två dagar. Karta 11F NO. Kanotleden börjar i Baggå men det går att starta högre upp, vid Malingsbo. Det här är en "vårflodstur". Vid lågvatten lär ån vara i det närmaste ofarbar. Vi paddlade några veckor efter översvämningarna sommaren 2000. Jag gissar att det var som måttlig vårflod. Vattnet hade dragit sig tillbaka från strandängarna men fyllde fåran "till kanten". Trots att det är en ganska kort sträcka är det en lagom tvådagarstur.
Turen är inte speciellt svår. Den är dock inget för nybörjare eller som försök att lappa ihop ett knakande äktenskap med med en trevlig helgtur. Den uppfattas antagligen som lite "besvärlig" av den som bara tänker sig att glida på. Det mesta av den stora fallhöjden på 50 meter på 18 km försvinner i de dammar som finns. Kvar blir ändå några forsar och "skval" där man själv måste besluta om att ränna, tåga eller bära. Så där väldigt dramatiska är inte forsarna, men jag tänker inte beskriva varenda sten. Däremot har jag försökt att beskriva de "konstgjorda" svårigheterna längs ån.

Det här lät kanske lite negativt. Antingen har ni blivit avskräckta eller också väldigt nyfikna. "Webmaster" tyckte att det var en skojig tur!

Lämplig startpunkt är nedanför dammarna i Malingsbo. Tyvärr finns det inte någon lämplig parkeringsplats precis där. Kör i stället in på vägen mot Gåsmossen 350 m väster om bron där väg 233 korsar ån. Efter 250 m  svänger du vänster vid skylten "Hedströmmen pool 1". Snart passerar du en liten bro med ett biflöde till Hedströmmen som kanske kan vara startplats vid högvatten. Fortsätt annars förbi gården Gåsmossen (hänsyn!), ut på skogsvägen och sväng vänster mot fiskeplatsen vid Hedströmmen. Här går det bra att lägga i och parkering hittar man ytterligare ett par hundra meter bort.

Den första av de "konstgjorda" svårigheterna är dammen i Nyhammar. Ta upp på vänstersidan, bär över bron och gå ner längs höger sida av ån. Lägg i kanoten nedanför forsarna. En kanotvagn är bra att ha.
Efter en km kommer en liten fors under en gångbro som går bra att köra bara man ser upp lite. Forsen ligger vi en fiskeplats (pool). Vid dessa anser jag att "ömsesidig hänsyn" bör gälla. Det vill säga att fiskaren halar in sin fluglina och att kanotisten ger honom (oftast en "honom") tid att göra det.

Efter nästa bro följer en forssträcka som vi tågade oss nedför. Det var steniga stränder, men det var ännu stenigare i vattnet!

"Trappsteget" vid Övre Borgfors kunde vi köra längs högersidan alldeles intill klipphällen. Därefter ett stenigt "skval" under och efter bron. Till vänster efter bron finns ett vindskydd.

Vid Nedre Borgfors får man god användning av sin kanotvagn. Upptag på vänstersidan. Följ vägen längs ån förbi de båda fiskeplatserna. Vid andra parkeringen vid det andra vindskyddet kan man åter få vatten under kölen genom att hasa kanoterna nedför slänten och sjösätta i diket som går där. Många fiskare vid vindskyddet. Vi tältade på parkeringen!
Vill man köra en dagstur kan det vara lämpligt att sluta här. Vill man köra två dagar utan packning är det en utmärkt plats att ställa en bil med tält och grejor i. Även Övre Borgfors är en tänkbar plats att stanna på.
Några km efter Nedre Borgfors kommer man till en plats där det ligger en sommarstuga och en bro vid en skarp vänsterkurva. Alldeles efter bron kommer ett vattenfall som man måste passa sig noga för. Här är det bara att ta upp på högersidan och bära förbi fallet. Hur snart efter fallet du sätter i är ditt eget beslut! (Ledtråd: Vi gick på grund!)

 
  Vid Baggå är det en rejäl landtransport. När man kommer fram till ett herrgårdsliknande hus finns det en bro med en gammal dammlucka som nu bara är en massa otäcka järnstänger. (Se upp!) Här tog vi upp på vänstersidan, som var brant, och rullade norrut upp till stora vägen längs grusvägen förbi ladorna. Tar man åt höger måste man gå över gårdsplanen vilket kanske inte uppskattas. Väl uppe på asfalten är det lättast att rulla på ända bort till stora gulvita huset. Här börjar kanotleden.
Tänkbar kortare landtransport, kolla själv om det är möjligt: Passera den trasiga dammluckan med försiktighet och paddla fram till nästa damm. Därefter vägen ner till bron och körvägen till höger där Bruksleden går. Leden finns med på nyare kartor. Vi hade en gammal och lurades på avvägar! (Berätta hur det gick!)
Vi slutade vår tur vid badplatsen efter Baggbron. Det var lite svårt att parkera. Vi svängde ner direkt till höger efter själva bron i Baggbron. Min kompis som har sina rötter i bygden sa att "här brukar man parkera när man ska till badet", men det kändes som att parkera på någons tomt. Du får väl försöka hitta en plats som stämmer med ditt eget parkeringssamvete. Oklart var tomtgränsen gick. Gårdsplanen såg rätt bohemisk ut så det är möjligt att de inte bryr sig. Man kanske kan fråga? Själv tycker jag inte om att fråga. Om man frågar så riskerar man ju att någon säger nej!

Liksom på Nittälven hade det fallit mycket träd över ån. Ha sågen beredd!

Mer att läsa om resten av ån i kanotguiden:
http://www.kanotguiden.com/Vastm/index.htm

Åter till Kanadensarindex

 
Första sidan Programmet Vår förening Hyr kanot  
Friluftstipset Sunnerstastugan Dagboken Länkar Kontakta oss