Nära stan

Från Slottet och Stadsträdgården i norr till Ekoln i söder utbredde sig ännu i början av 1900-talet nästan bara landsbygd. Under de senaste 70 åren har staden brett ut sig åt sydväst och Eriksberg, Norby, Valsätra, Gottsunda, Sunnersta och Graneberg bebyggdes efter hand. Staden har i dessa delar en klart mosaikartad karaktär, med vackra och värdefulla grönområden blandad med bebyggelse.
Från staden och ned till Ekoln finns fortfarande ett nästan sammanhängande stråk med orörd eller betad natur. Mitt i detta stråk går Gula stigen.
Börjar Du vid "Studenternas" i södra änden av Stadsträdgården får Du ta Dig över Kronåsen och det forna brunnsområdet till det gamla exercisfältet - Polacksbacken. På det tidigare välutnyttjade övningsområdet för militären har sedan 1985 det taktfasta trampet ersatts av tassandet från deltagarna i Maja Gräddnosloppet!
Stigen fortsätter så i sydvästlig riktning genom Kronparken med dess mycket grova tallar, flera av dem är över 300 år gamla. Längre söderut öppnar sig landskapet på bägge sidorna runt stigen och färden blir mycket omväxlande med många möjligheter till att hitta trevliga backar för det medhavda kaffet.
Närmare Sunnersta och Vårdsätra dyker så stigen in i skogen igen och ger en skyddande svalka under varma vår- och sommardagar. Efter att ha passerat över Gottsundagipen och sedan åter kommit in i skogen, dröjer det inte länge förrän ljudet från Granebergsvägen talar om för oss att vi närmar oss målet för utflykten - Skarholmen. Om Du inte vill gå samma väg tillbaka, finns det buss till staden från Skarholmen.

Tillbaks till "Nära stan"

Första sidan Programmet Vår förening Hyr kanot  
Friluftstipset Sunnerstastugan Dagboken Länkar Kontakta oss