Finnsjön - Johannisfors 10-11 maj 2008

Det var många år sedan vi besökte Forsmarksåns vattensystem så nu var det dags igen. Detta kanotvatten som börjar vid Florarna är - delvis åtminstone - ett av de bättre inlandsvattnen i Uppland.


Foto: Cecilia Wiklander

Vi paddlade inte ända från Vikasjön utan valde att sätta i kanoterna i Nybroån efter Finnsjön. Där finns det lämpligt nog en bro med bilväg fram.


Foto: Cecilia Wiklander

Åkerbysjön låg spegelblank. Vid lunchtid tyckte några att det var tillräckligt varmt för ett bad. Vi andra nöjde oss med en lunch i solen.


Foto: Cecilia WIklander

"Pelarsal" av björkar och skir vårgrönska i ån innan Lövstabruk.

"Damm" på kartan är en ny damm vi hört talas om. Vi undrade lite hur det skulle gå att ta sig förbi där. Den visade sig bestå av en låg betongmur som var helt under vattnet när vi passerade. Vid lågvatten kan det nog bli ett lyft.


Foto: Per Yttterberg


Foto: Per Ytterberg

Innan man kommer fram till Lövstabruk passeras ett par ställen där vattnet flyter på lite snabbare. Just detta ställe var spännande nog för att kollas lite från land först. Men det visade sig att det inte var så svårt att köra.


Foto: Cecilia Wiklander


Foto: Cecilia Wiklander

I Lövstabruk stannade vi en timme på kaféet.


Foto: Cecilia Wiklander

Efter Lövstabruk börjar en smal, av allt att döma delvis grävd sträcka. Den heter Risforsån och enligt vad vi mindes kunde den vara just risig... Efter att ha passerat några normalt svåra hinder blev det värre. Ån i sig är rätt djup men den är smal och på stränderna växer tätt vide ut över vattnet. På ett par ställen fick vi faktiskt såga oss fram. Sista biten ledsnade vi och tog kanotvagnarna och gick iväg längs en liten skogsväg för att söka oss ett bättre ställe att sjösätta på. Det fanns inget så vi blev tvungna att gå tillbaka till ån och kämpa oss vidare. Det kändes rätt skönt att till sist se Skälsjöns mer eller mindre öppna yta. När det var som värst med vide var det ingen som hade en tanke på att fotografera så tyvärr finns det inga bilder från den biten!


Foto: Per Ytterberg


Foto: Per Ytterberg


Foto: Per Ytterberg

Nattplatsen på Skälsjöns södra strand var rekognoserad i förväg, nämligen under vinterns skridskoturer, så vi visste att den fanns. Däremot var det rätt svårt att hitta ut ur sjön. Det syns på färdspåret om ni zoomar in lite. Punkten "Utlopp" mättes in med linjal på kartan och knappades in i GPS:en. Då kunde vi hitta ut!


Foto: Per Ytterberg

Efter gårdagens strapatser var det skönt att fortsätta i åar som var nästan fria från hinder. Bruksdammen före Forsmarks bruk är tämligen igenväxt av vass och några gånger paddlade vi in i fel kanal och fick vända men det rörde sig aldrig om några längre sträckor.

Sista sträckan före Johannisfors bjöd inte heller på några svårare hinder. Några kullfallna träd att ta sig förbi. Upptaget vid Johannisfors är lite besvärligt vid vägen men om det är tillräckligt mycket vatten för att köra forsen kan man sluta vid en gammal byggnad och därifrån rulla kanotvagn på en körväg ca 100 meter tillbaka till landsvägen.


Foto: Cecilia Wiklander

Fågelperspektiv från den gamla stenbron i Johannisfors.

Är det en en bra tur?

Javisst! Om man inte bangar för lite besvärligheter. Risforsån kan möjligen undvikas genom att i stället rulla längs 76:an och sätta i någonstans på södra stranden av Skälsjön. En rejäl landtransport men det är kanske enklare än att slåss med videt. Det är ingen officiell kanotled så inget är gjort för att underlätta paddling. Vill man paddla hela sträckan så lär det gå en körväg genom diverse hagar ner till Vikasjön. Om man inte kan köra bil dit kan man förmodligen använda kanotvagnen.


Visa större karta

KML-fil för Google Earth
Topografisk karta kan du hitta på länstyrelsernas karttjänst

Text: Per Ytterberg. Foto: Per Ytterberg, Cecilia Wiklander

Första sidan Programmet Vår förening Hyr kanot  
Friluftstipset Sunnerstastugan Dagboken Länkar Kontakta oss